ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจจริง ๆ คุณไ...
ReadyPlanet.com


ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจจริง ๆ คุณไม่ทำอย่างนี้หรอก เป็นได้แค่แม้ค้า....ที่ขาดจรรยาบรรณ


ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจจริงๆ คุณไม่ทำอย่างนี้หรอก เป็นได้แค่แม้ค้า...ที่ขาดจรรยาบรรณ

ระวังนะคะ ธุรกิจเรามีกฏเกณฑ์ ทางกฎหมายนะคะ..

ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจจริงๆ คุณไม่ทำอย่างนี้หรอก เป็นได้แค่แม้ค้า...ที่ขาดจรรยาบรรณ

ระวังนะคะ ธุรกิจเรามีกฏเกณฑ์ ทางกฎหมายนะคะ..

จรรยาบรรณ นักธุรกิจ Hylife Network

นักธุรกิจไฮไลฟ์ จะต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณที่บริษัทฯ กำหนด อย่างเคร่งครัด หากนักธุรกิจไฮไลฟ์ท่านใดทำการละเมิดระเบียบปฏิบัติหรือกระทำผิดกฏจรรยาบรรณ บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาดำเนินการลงโทษได้ตั้งแต่การตักเตือน จนถึงการยกเลิกสถานภาพจากการเป็นนักธุรกิจ ไฮไลฟ์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

จรรยาบรรรณนักธุรกิจไฮไลฟ์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ทำการส่งเสริม สนับสนุน นักธุรกิจไฮไลฟ์ ให้ชักชวน หรือกระทำการในลักษณะเชิญชวน โดยอ้างว่ามีการให้ผลตอบแทนที่เกินจริง โดยแนะนำสมาชิกใหม่หรือลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อมาทำธุรกิจในลักษณะหาคนเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนเป็นหลัก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดนโยบายการขายตรงและกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯ

นักธุรกิจไฮไลฟ์ จะต้องไม่บังคับหรือมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอันมีลักษณะเป็นการบังคับ ซึ่งนอกเหนือจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของทางบริษัทฯ ในการขายผลิตภัณฑ์ และ/หรือแนะนำให้ลูกค้าหรือ นักธุรกิจในทีมงานของตนซื้อผลิตภัณฑ์มากเกินความจำเป็นในการใช้หรือบริโภค และจะต้องไม่หาประโยชน์จากความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ และต้องให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้บริโภค โดยต้องหยุดการเสนอขาย หรือสาธิตทันทีที่ลูกค้าร้องขอ

การรับเงินค่าสมัครและซื้อสินค้าจากสมาชิกใหม่ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า จะต้องส่งมอบสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อรับเงินค่าสมัครและค่าซื้อสินค้าแล้วจะต้องรีบนำเงินค่าสมัครและค่าซื้อสินค้าไปชำระต่อบริษัทฯ หากไม่นำเงินไปชำระที่บริษัทฯ และมีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือพยานบุคคลปรากฏที่แน่ชัด บริษัทฯ จะ ทำการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และ จะหักเงินค่าตอบแทนของนักธุรกิจไฮไลฟ์นั้นๆ ตามมูลค่าจริงโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

การสนับสนุนทีมงาน นักธุรกิจไฮไลฟ์จะต้องให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา แก่นักธุรกิจในองค์กรของตน รวมทั้งการฝึกอบรม ให้กำลังใจ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการฝึกอบรมนั้นๆ

< อย่าสร้างความสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากภายในองค์กร เช่น การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจ และภาพลักษณ์ของท่านเอง

ไม่สร้างปัญหาเรื่องการเงินระหว่างทีมงาน นักธุรกิจไฮไลฟ์ควรโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่หยิบยืมสินค้า หรือรหยิบยืมเงิน จากทีมงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในภายหลัง

ไม่กักตุนสินค้า การกักตุนสินค้าถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการบังคับให้นักธุรกิจในองค์กรของคุณเก็บสต็อคสินค้ามากกว่าจำนวนที่เขาจะขายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณดำเนินธุรกิจในรูปแบบปิระมิดที่ผิดกฎหมาย

ไม่ชักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงาน จงเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจไฮไลฟ์ทุกคน

ไม่ใช้เครือข่ายธุรกิจของไฮไลฟ์ในการ แนะนำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจไฮไลฟ์ รวมทั้งการใช้สถานที่ ของบริษัทฯ กระทำการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฮไลฟ์

ระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจไฮไลฟ์

< การใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของ Hylife Network

นักธุรกิจไฮไลฟ์ต้องยอมรับในการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของ บริษัทฯ ในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมาย สัญลักษณ์ งานออกแบบ สิ่งที่ตั้งขึ้น ตลอดจนทรัพย์สินด้านอุตสาหกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในการนำเครื่องหมายการค้า ของบริษัทฯ ไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ทุกประเภท จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน หากมีการนำไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารสิ่งพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และห้ามมิให้
ทำการลอกเลียนแบบ ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยปราศจากซึ่งการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

 

Back

 ผู้ตั้งกระทู้ นักธุรกิจตัวจริง :: วันที่ลงประกาศ 2013-02-10 08:51:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3399837)

เราเป็นร้านค้าส่งค่ะ ราคาคือการแข่งขัน เราให้ราคาตามท้องตลาด เราไม่ใช่ร้านที่ขายตัดราคา ขึ้นราคาหน้าร้าน แต่หลังร้านพวกคุณก็ขายตัดราคากันอยู่ดี เว็บคุณจะขายปลีกก็ขายไปค่ะ แต่เราขายราคาที่คนเขาเอาไปขายต่อ ซื้อราคาส่ง ชิ้นเดียวเราคงไม่ได้ให้ราคาส่งหรอกนะคะ เข้าใจเสียใหม่ เพราะฉะนั้นอย่ายุ่งกับเรา ลูกค้าก็คนละส่วนกันนะคะ ไปดูแลลูกค้าของคุณให้ดีเถอะนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ค้า วันที่ตอบ 2013-02-11 21:36:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © www.nanaherbal.com All Rights Reserved. ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร 082-337-5743, 080-809-8659